Građanski odgoj u riječkim osnovnim školama

Građanski odgoj u riječkim osnovnim školama

Grad Rijeka uveo je Građanski odgoj u riječke osnovne škole kako bi promicao nenasilje, toleranciju i solidarnost te kod učenika razvijao ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštovanju ljudskih prava kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

Istraživanja provođena među mladom populacijom u Hrvatskoj  ukazala su višekratno na nisku razinu političke pismenosti mladih, na postojanje nedemokratskih stavova, jačanje netolerancije i isključivosti te na nedostatak znanja i vještina potrebnih za svakodnevni život u građanski uređenom društvu.

Cilj uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole najšire se sagledava u viziji razvoja informiranog, aktivnog i odgovornog građanstva.

Dostizanje tog cilja i ostvaraj te vizije dugoročan je proces koji započinje edukacijom mladih o njihovim pravima, ali i odgovornostima u građanskom društvu. Pritom se ističe važnost tolerancije, ljubaznosti, poštovanja prema sebi i drugima te važnost preuzimanja aktivne uloge u zagovaranju ljudskih prava. Budući aktivni i odgovorni građani u svojoj obrazovnoj dobi stječu znanja o održivom razvoju i ekologiji, o interkulturalnosti, stječu vještine argumentiranja stavova, vještine sudjelovanja u konstruktivnim raspravama, uče o važnosti prihvaćanja različitosti, opismenjuju se financijski, ali i komunikacijski u kontekstu razumijevanja uloga medija.

Provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u školama ima utjecaj na čitavu zajednicu, najviše preko obitelji i prijatelja učenika koji pohađaju ova učenja. Širenjem ideje o nužnosti poznavanja načina na koje funkcionira građanski uređeno društvo, svi se njegovi članovi potiču na proaktivno djelovanje, traženje informacija, preuzimanje inicijativa i participiranje u životu zajednice odnosno na shvaćanje pojedinca kao bitnog člana zajednice.

Uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u riječke škole treba među ostalim poslužiti i kao poticaj nadležnom ministarstvu da se taj predmet uvede u obrazovni sustav svih škola.

Izrađeni su priručnici za učenike: namijenjen učenicima petih i šestih razreda koji obuhvaća sve dimenzije Građanskog odgoja i obrazovanja, a teme oblikuje na adekvatan i učenicima blizak i zanimljiv način te priručnik “Učenici građani: informirani, aktivni i odgovorni” za učenike sedmih i osmih razreda, koji također obuhvaća sve dimenzije građanskog obrazovanja.

Imajući u vidu nužnost provođenja Građanskog odgoja i obrazovanja kao zasebnog nastavnog predmeta u cilju razvoja kvalitetnijeg društva, Grad Rijeka besplatno ustupa sve materijale za provođenje ovog programa svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odnosno svim školama koje za tim iskažu interes, odnosno odluče provoditi program.