Kako ocijeniti čovjeka

s3

Pitali su oca algebre Musa-al-Hvarizmi kako bi ocijenio čovjeka, a on je jednostavno odgovorio:

Ako je čovjek pošten i moralan, to je = 1. Ako je još i šarmantan, dodamo jednu 0 i to je = 10. A ako je još i bogat, dodamo još jednu 0 i to je = 100. Ako je i plemenitog roda, dodamo još jednu 0, pa je to 1000.

No ako vrijednost morala (broj 1) kod tog čovjeka nestane, ostanu samo 000, koje su bezvrijedne.

  • Izvor: Internet
  • Foto: Internet