O nama

ZAŠTO safety.guru?

Guru pojam na Sanskrtu znači „vrlo značajan“ i “učitelj“, onaj koji je za učenike nezamjenjiv u njihovoj potrazi za znanjem i putem ka “buđenju”, “probuđenosti” iz sna o stvarnosti i sposobnosti sagledavanja stvarnosti kakva ona doista jest. U suvremenom zapadnom korištenju može biti i stručnjak s natprosječnim znanjem i dugim iskustvom u nekom području. Na tom tragu je i naš naziv kao asocijacija da Institut čine ambasadori učenja, promicanja i širenja znanja i spoznaja o važnosti sigurnog i kulturnog djelovanja u prometu, ali i životu uopće. Upravo upotreba Sanskrta pokazuje izlazak iz uobičajenog i uhodanog u novo i poticajno. Nova inovativna snaga, vjetar u leđa prometnoj struci. GU označava duhovno neznanje u kojem se nalazi većina čovječanstva, RU označava svjetlost duhovnog znanja koje rasvjetljava neznanje. Guru je onaj koji rasvjetljava tamu neznanja u čovjeku, a daruje mu duhovna iskustva i znanje.

Povratak u sigurnu budućnost!

TKO SMO MI
Mi smo kombinacija različitosti u prometu. Različitih struka, različitih godina, različitih spolova, različitih interesa i različitih razmišljanja spojenih u savršenu prometnu petlju na raskrižju prometnica. Prepunih smo pitanja koja počinju sa: Što? Kako? Zašto? Kada? Kamo? Neumorni smo u traženju rješenja koja će spašavati ljudske živote i zdravlje u prometnoj džungli. Trn smo u peti svima onima koji su zaboravili da sudionici u prometu nisu samo brojka u negativnoj statistici pa nas zato i prate i kude.

U mojem kraljevstvu moraš trčati što brže samo da ostaneš na istom mjestu ~Crvena kraljica

Suvremena tehnička i tehnološka rješenja brže se razvijaju nego što ih čovjek može pratiti. Proaktivnim aktivnostima želimo pojedinca INFORMIRATI, EDUCIRATI, PREVENIRATI; upozoriti na kritična ponašanja i rizike takvog ponašanja, MOTIVIRATI; pokrenuti i potaknuti na ostvarivanje i aktivno sudjelovanje u zajednici i stvaranje sigurnijeg prometnog okruženja. Naši smjerovi su: SIGURNOST, PSIHOLOGIJA,KULTURA I SPORT; svaki smjer za sebe, ali i kao cjelina u svrhu čovjekovog sigurnog djelovanja u prometnom sustavu.

Društveno prihvatljiv vrijednosni sustav u prometu naša je misija

PODRAZUMIJEVA:
socijalno prihvatljivo ponašanje korisnika i dionika prometnog sustava / smanjenje broja nesreća, ozlijeđenih i stradalih / težnja ka „0 nesreća i stradalih“ / podizanje stupnja prometne kulture / stvaranje pozitivnih stavova o prometu / izgradnja uzajamne tolerancije / promjena stečenog netočnog ili negativnog stava / razvijanje solidarnosti, ljudskih i etičkih odnosa / razvijanje svijesti o potrebi očuvanja ljudskog zdravlja i života / razvijanje svijesti o zaštiti okoliša. Najvažniji prioritet za sigurnost je svaki pojedinac koji sudjeluje u prometu. Najviši standardi sigurnosti u prometu (uz tehnološku logistiku) mogu se postići ako pojedinac sam sebe stavi u središte aktivnosti – preuzme osobnu istinsku odgovornost za svoju sigurnost i sigurnost drugih. NAŠA VIZIJA: Povratak u sigurnu budućnost. Promijeniti kut gledanja na vlastiti život, ljudsku povijest, na promet i svijet oko sebe. Biti poticaj i inspiracija za bolji, sigurniji i sretniji život.

Tko smo mi

Globalna suradnja

Misli lokalno, djeluj globalno!

Stvaramo jedinstvenu mrežu globalnih partnera, a koji dijele ista razmišljanja, promišljanja, nastojanja i težnju ka smanjenju prometnih nesreća i stradavanja dionika prometa. Razmjena i dijeljenje informacija, a koje se uporabom ne troše nego oplemenjuju i kao takve dobivaju novu uporabnu vrijednost na čijim se temeljima gradi novi sustav društvenih vrijednosti. Pažnju usmjeravamo na pojedinca traženjem rješenja, razmjenom iskustava i najboljih praksi iz cijelog svijeta.

Latest News & Articles:

For any inquiries call the hotline: +1(123)1234567