Mario

Već 37 godina radim u sustavu željeznica na raznim radnim mjestima gdje sam uvijek nastojao poboljšati funkcioniranje sustava a posebnu pažnju sam posvećivao sigurnosti željezničkog prometa, posebno kad je u interakciji s cestovnim prometom. Budući da sam zaljubljenik u tehniku, elektroniku, elektrotehniku i informatiku  najviše me impresioniraju kvalitetna tehnička rješenja i uređaji  koji su u funkciji unaprjeđivanja sigurnosti i učinkovitosti željezničkog prometa.  U slobodno vrijeme bavim se sviranjem gitare i izradom gitarskih elektroničkih efekata.

Socials