Sigurnost

Sigurnost

Tata, jesi li vidio?

Nije bilo opasnosti… mogu sama u školu, bilo gdje…

Naravno dušo… samo sam htio da te ispratim…

  • Uredila: Sanja Paić
  • Foto: Unplash